Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

Daeth i ben ar 20 Medi 2019
Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.

Cofrestr o Safleoedd

(2)1 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

1%20land%20to%20rear%20of%20dolwen%20view

2 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

2%20nebo%20road

3 Tir yng Nghaeffynnon, Ffordd Brenig, Cerrigydrudion, Corwen

3%20caeffynnon

4 Hafod y Coed, Trefforis Road, Dwygyfylchi

4%20hafod%20y%20coed

(43)5 Tir yn Fferm Pen y Waen, yr Hen Briffordd, Bae Colwyn, LL28 5UY

5%20pen%20y%20waen%20farm

6 I'r dwyrain o Limpley Lodge, Craigside

6%20east%20of%20limpley%20lodge

(17)7 Tir ger Eryl Arran, Bryn y Bia Road, Craigside

7%20adjacent%20eryl%20arran

8 Tan y Graig Road, Llysfaen

8%20tan%20y%20graig%20road

(3)9 Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

9%20llanrwst%20road

10 Gwellyn Avenue, Bae Cinmel

10%20gwellyn%20avenue

11 Safle Johnson Woodcraft, Cader Avenue, Bae Cinmel

11%20johnson%20woodcraft%20site

12 Cader Avenue, Bae Cinmel

12%20cader%20avenue

13 Rhodfa Caer, y Rhyl. LL18 5LA

13%20chester%20avenue

14 Denbigh Circle, y Rhyl LL18 5HW

14%20denbigh%20circle

15 Ger 25 Elwy Circle, y Rhyl LL18 5HF

15%20adjacent%2025%20elwy%20circle

16 Ger 36 Elwy Circle, y Rhyl. LL18 5HF

16%20adjacent%2036%20elwy%20circle

17 Tir rhwng 35 a 37 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

17%20between%2035-37%20owain%20glyndwr

18 Tir ger 9 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

18%20adjacent%209%20owain%20glyndwr

19 Owain Glyndwr, Bae Cinmel

19%20owain%20glyndwr

20 Holywell Crescent, Bae Cinmel

20%20holywell%20crescent

21 Ystâd Tileries, Bae Cinmel

21%20tileries%20estate

22 Ystâd Bay Trading, Bae Cinmel

22%20bay%20trading%20estate

23 2 Douglas Road, Bae Colwyn

23%202%20douglas%20road

24 166 Yr Hen Briffordd, Mochdre

24%20166%20old%20highway

25 Tir yng Nghaer Ffynnon, Ffordd y Berth, Abergele

25%20land%20at%20caer%20ffynnon

(9)26 Tir i'r dwyrain o Ddolgau, Dolwen Road, Hen Golwyn

26%20east%20of%20dolgau

27 Yr Hen Ganolfan Arddio, Planhigfa Dolwyd, Dolwyn, Mochdre

27%20dolwyd%20nurseries

28 Llannerch Road, Llanfairfechan

28%20llannerch%20road

29 Tir yng Ngogr Ganol, Llansannan

29%20land%20at%20gogor%20ganol

30 Hen Iard Nwyddau, Builders Street, Llandudno

30%20former%20goods%20yard

31 Tir gerllaw Tawelfan, Ty Du Road, Glan Conwy

31%20adjoining%20tawelfan

32 Tir yn Ffermdy Ty Du, Ty Du Lane, Glan Conwy

32%20land%20at%20ty%20du%20farmhouse

(1)33 Tir ym Maes y Felin, oddi ar Llanrwst Road, Glan Conwy

33%20maes%20y%20felin

34 Tir ger y Premier Inn, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno

34%20adjacent%20premier%20inn

35 Tir ger Parc Masnach Mochdre, Ty Gwyn Road, Dolwyd

35%20adjacent%20mochdre%20commerce%20parc

36 Tir ger Ystâd Ddiwydiannol Cyffordd Llandudno, Ffordd Conwy, Cyffordd Llandudno

36%20adjacent%20llandudno%20junction%20ind%20est

37 Fron Heulog, Twll Llwynog, Abergele

37%20front%20heulog

(5)38 Tir rhwng Hawes Drive a Maes y Castell, Deganwy

38%20hawes%20drive%20-%20maes%20y%20castell

(7)39 Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 1)

39%20bryn%20lupus%20road%20(option%201)

(3)40 Tir ger Bryn Lupus Road, Llanrhos, Llandudno (Opsiwn 2)

40%20bryn%20lupus%20road%20(option%202)

41 Tir oddi ar Valley Road, Bae Colwyn

41%20off%20valley%20road

(1)42 Tir oddi ar Iscoed, Gyffin

42%20off%20iscoed

43 Tir oddi ar Ffordd Cae'r Melwr, Llanrwst

43%20off%20nebo%20road

44 Tir ym Mryn Celyn, Llysfaen

44%20bryn%20celyn

45 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy

45%20north%20of%20sychnant%20pass%20road

46 Tir Glebe Tal y Bont, Tal y Bont

46%20tal%20y%20bont%20glebe%20land

47 The Stables, Colwyn Road, Llandudno

47%20the%20stables

48 Tyddyn Bach, Graiglwyd Road, Penmaenmawr

48%20tyddyn%20bach

(2)49 Fferm Pant y Fran, Pentywyn Road, Deganwy

49%20pant%20y%20fran%20farm

(3)50 Tir ar Bryn Lupus Road, Llanrhos

50%20bryn%20lupus%20road

(3)51 Tir yn Nhroed y Bwlch, Deganwy

51%20troed%20y%20bwlch

52 Old Mill Road, Dwygyfylchi

52%20old%20mill%20road

53 Tir ym Mryniau Cochion, Llysfaen

53%20bryniau%20cochion

(1)54 Derwen Park, Bae Penrhyn

54%20derwen%20park

(7)55 Tir y tu cefn i Fryn y Môr, Dolwen Road

55%20rear%20of%20bryn%20y%20mor

56 Tir i'r Dwyrain o'r A470, Llanrwst

56%20east%20of%20a470

(2)57 Tir ar gornel Pentwyn Road a Marl Lane, Deganwy

57%20corner%20of%20pentwyn%20road%20and%20marl%20lane

(2)58 Tir oddi ar Aber Road, Llanfairfechan

58%20aber%20road

59 Tir i'r Gogledd Orllewin o Lys y Coed, Llanfairfechan

59%20north%20west%20of%20llys%20y%20coed

60 Tir i'r Gogledd o Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan

60%20north%20of%20st%20marys%20and%20christ%20church

61 Tir i'r Gorllewin o Eglwys y Santes Fair a Christ, Llanfairfechan

61%20west%20of%20st%20marys%20and%20christ%20church

62 Tir ger Parc Carafannau Castle Cove, Pensarn

62%20adjacent%20castle%20cove%20caravan%20park

63 Tir i'r gogledd o Goed yr Afon, Gyffin

63%20north%20of%20coed%20yr%20afon

64 Tir i'r Gorllewin o Goed yr Afon, Gyffin

64%20west%20of%20coed%20yr%20afon

(8)65 Ger Cronfa Ddwr Pant y Gloch, Honeysuckle Lane, Bae Colwyn Uchaf

65%20adjacent%20pant%20y%20gloch%20reservoir

(18)66 Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn

66%20peulwys%20farm

67 Fferm Brodnant, Lôn Pabo, Cyffordd Llandudno

67%20brodnant%20farm

(23)68 Fferm Peulwys, Peulwys Lane, Hen Golwyn (Safle 2)

68%20peulwys%20farm%20(site%202)

69 Tir oddi ar Llanfair Road, Abergele

69%20off%20llanfair%20road

70 Tir oddi ar Llanfair Road, Abergele (safle 2)

70%20off%20llanfair%20road%20(site%202)

71 Tir oddi ar Towyn Way ac i'r de o Faes Cinmel, Tywyn

71%20off%20towyn%20way%20and%20south%20of%20kinmel%20way

72 Tir ar gyffordd Towyn Way West a Gors Road, Tywyn

72%20junction%20of%20towyn%20way%20west%20and%20gors%20road

(57)73 Fferm Winllan, Llanrhos Road, Bae Penrhyn

73%20winllan%20farm

74 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant, Conwy

74%20north%20of%20sychnant%20pass%20road

75 Tir i'r Dwyrain o Top Llan Road, Glan Conwy

75%20east%20of%20top%20llan%20road

76 Tir i'r gogledd o Ffordd Bwlch Sychnant (safle 2), Conwy

76%20north%20of%20sychnant%20pass%20road%20(site%202)

(4)77 Tir i'r De o Llanrwst Road, Bae Colwyn Uchaf

77%20south%20of%20llanrwst%20road

78 Hen Far Gwin Windjammers, Ffordd Towyn, Belgrano, Abergele

78%20former%20windjammers%20wine%20bar

79 Tir ger Parc Busnes Abergele, Abergele

79%20adjacent%20abergele%20business%20park

80 Tir Pentre Brian, Bryn Rhys, Glan Conwy

80%20pentre%20brian%20land

81 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 1)

81%20opposite%20maes%20yr%20afon%20(parcel%201)

82 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 2)

82%20opposite%20maes%20yr%20afon%20(parcel%202)

83 Tir gyferbyn â Maes yr Afon, Pentrefoelas (Llain 3)

83%20opposite%20maes%20yr%20afon%20(parcel%203)

(1)84 Tir oddi ar Gorwel, Llanfairfechan

84%20land%20off%20gorwel

85 Tir oddi ar Penmaenmawr Road, Llanfairfechan (Opsiwn 1)

85%20off%20penmaenmawr%20road%20(option%201)

86 Tir oddi ar Penmaenmawr Road, Llanfairfechan (Opsiwn 2)

86%20off%20penmaenmawr%20road%20(option%202)

(7)87 Tir i'r de a'r dwyrain o Ddolgau, Dolwyn Road, Hen Golwyn

87%20south%20and%20east%20of%20dolgau

88 Tir gerllaw Southerlies, Llandudno

88%20adjoining%20southerlies

89 Tir yn Fron Ganol, Ffordd Tan yr Ysgol, Llanrwst

89%20fron%20ganol

(9)90 Tir ger Dolwen Road, Hen Golwyn

90%20adjoining%20dolwen%20road

(7)91 Tir oddi ar Pentwyn Road (i'r De o Erddi St Anne), Llanrhos, Llandudno

91%20off%20pentywyn%20road%2c%20south%20of%20st%20annes%20gardens

(1)92 Tir ger Parc Menter Quinton Hazell, Glan-y-Wern Road, Mochdre, Bae Colwyn

92%20adjoining%20quinton%20hazell%20enterprise%20parc

(9)93 Tir ger Dolwen Road (safle 2), Hen Golwyn

93%20adjoining%20dolwen%20road%20(site%202)

94 I'r Dwyrain o Tan y Fedw, Trefriw

94%20east%20of%20tan%20y%20fedw

(3)95 Tir oddi ar Tan y Fron, Deganwy

95%20off%20tan%20y%20ffron

96 Tir oddi ar Gae Tyddyn, Llanrwst

96%20off%20cae%20tyddyn

(2)97 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

97%20llysfaen%20road

(1)98 Maes y Llan, Dwygyfylchi

98%20maes%20y%20llan

99 Hen Garej Billington's, Conwy

99%20former%20billington's%20garage

100 Tir i'r de o The Kinmel and Kinspa, St George Road, Abergele

100%20south%20of%20the%20kinmel%20and%20kinspa

(6)101 Pathacres, Bae Colwyn

101%20pathacres

(1)102 Tir yng Nghae Bodafon, Llandudno

102%20bodafon%20field

103 Tir ym Mryniau rhwng Wormhout Way a Ffordd Conwy, Llandudno

103%20between%20wormhout%20way%20and%20conwy%20road

(63)104 Tir ger Ysgol y Creuddyn, Bae Penrhyn

104%20land%20by%20ysgol%20y%20creuddyn

(1)105 Tir ger 4 Cromlech Road, Llandudno

105%20land%20nr

(2)106 Tir ar Crogfryn Lane, Llanrhos

106%20land%20on%20crogfryn%20lane

(1)107 Tir ar Queens Road, Llandudno

107%20land%20on%20queens%20road

(1)108 Tir ym Mryniau ger Ysbyty Llandudno, Llandudno

108%20nr%20llandudno%20hospital

109 Tir oddi ar Ffordd Conwy, Penmaenmawr

109%20land%20off%20conway%20road

(8)110 I'r Dwyrain o Llanrwst Road, Bae Colwyn

110%20east%20of%20llanrwst%20road

111 Cwm Howard, Llandudno

111%20cwm%20howard

112 Tir ger Neuadd Llangwstenin, Cyffordd Llandudno

112%20land%20adjacent%20to%20llangwstenin%20hall

(2)113 Tir yn Nhandderwen ac oddi ar Tan y Fron Road, Abergele

113%20land%20at%20tandderwen%20and%20off%20tan%20y%20fron%20road

114 Tir yn Siambar Wen, Llanfair Road, Abergele

114%20land%20at%20siambar%20wen

115 Chwarel Llanddulas, Ardaloedd 1, 5 a 7

115%20llanddulas%20quarry%2c%20areas%201%2c%205%20and%207

(4)116 Chwarel Llanddulas, Ardal 2

116%20llanddulas%20quary%2c%20area%202

(4)117 Chwarel Llanddulas, Ardal 3

117%20llanddulas%20quary%2c%20area%203

(1)118 Cae cylchfan, Abergele

118%20roundabout%20field

(1)119 Tir i'r Gogledd o Kinmel Manor, Abergele

119%20north%20of%20kinmel%20manor

(1)120 Tir yn St George Road, Abergele

120%20land%20off%20st%20george%20road

121 Plas Penrhyn, Bae Penrhyn

121%20plas%20penrhyn

(6)122 Ty Mawr, Hen Golwyn

122%20ty%20mawr

(20)123 Yn gyfagos at Ysgol Cynfran, Llysfaen

123%20adjoining%20ysgol%20cynfran

(1)124 Oddi ar Ysguborwen Road, Dwygyfylchi

124%20off%20ysguborwen%20road

125 Tir yn wynebu'r B5105, Cerrigydrudion

125%20land%20fronting%20b5105

126 Gofer, Ffordd Rhuddlan

126%20gofer

127 Clwyd Bank Road, Bae Cinmel

127%20clwyd%20bank%20road

128 Tir i'r de orllewin o Ffordd Berth ddu, Llanrwst

128%20land%20south-west%20of%20ffordd%20berth%20ddu

(12)129 Ffarm Pentre Uchaf, Peulwys Lane, Hen Golwyn

129%20pentre%20uchaf%20farm

130 Tir cyffiniol Bodhyfryd, Ffordd Llanrwst, Gyffin

130%20land%20adjoining%20bodhyfryd

131 Cyfnewidfa ffôn BT

131%20bt%20telephone%20exchange

132 Swyddfeydd Addysg, Ffordd Dinerth, Llandrillo-yn-Rhos

132%20education%20offices

133 Fferm Neuadd Dinarth, Llandrillo-yn-Rhos

133%20dinerth%20hall%20farm

134 Clwb Cymdeithasol - Clwb Ieuenctid, Cyffordd Llandudno

134%20social%20club-youth%20centre

135 Dexter Products, Llanfairfechan

135%20dexter%20products

(1)136 Bryn Hyfryd - Ffordd Tan yr Ysgol, Llanrwst

136%20bryn%20hyfryd

137 Safle A i'r gogledd o Lanrwst

137%20site%20a%2c%20north%20of%20llanrwst

(1)138 Safle D i'r dwyrain o Lanrwst

138%20site%20d%2c%20east%20of%20llanrwst

(1)139 Safle E ger Bryn Hyfryd, Llanrwst

139%20site%20e%2c%20adjacent%20to%20bryn%20hyfryd

140 South of the Mill, Llanddulas

140%20south%20of%20the%20mill

141 Ffordd Pencoed, Llanddulas

141%20pencoed%20road

(19)142 Wrth ymyl yr hen Reithordy, Llysfaen

142%20adjacent%20to%20former%20rectory

143 Ffordd Llanelwy, Betws yn Rhos

143%20ffordd%20llanelwy

144 Minafon, Betws yn Rhos

144%20minafon

145 Oddi ar Heol Martin, Eglwys Bach

145%20off%20heol%20martin

146 The Smithy, Llanfair TH

146%20the%20smithy

147 Coed Digain, Llangernyw

147%20coed%20digain

148 I'r gogledd o Lansannan

148%20north%20of%20llansannan

149 Tir oddi ar Llanfair Road (Safle 3), Abergele

149%20land%20off%20llanfair%20road%20(site%203)

(3)150 Ffordd Llysfaen, Hen Golwyn

150%20llysfaen%20road

151 Henryd Road, Gyffin

151%20henryd%20road

152 Ffordd Conwy, Penmaenmawr

152%20conwy%20road

153 Safle C i'r gogledd-ddwyrain o Lanrwst

153%20site%20c%2c%20north%20east%20of%20llanrwst

154 Tir i'r gogledd-ddwyrain o Glan y Môr, Dwygyfylchi

154%20north%20east%20of%20glan%20y%20mor

155 Tir i'r gogledd o'r A470 a'r gyffordd â Narrow Lane (Safle 1), Cyffordd Llandudno

155%20land%20north%20of%20a470%20(site%201)

156 Tir i'r gogledd o'r A470 a'r gyffordd â Narrow Lane (Safle 2), Cyffordd Llandudno

156%20north%20of%20a470%20(site%202)

(10)157 Tir i'r de o Aber Road (Safle 2), Llanfairfechan

157%20south%20of%20aber%20road%20(site%202)

158 Tir i'r gogledd o Ffordd Abergele, Llanddulas

158%20north%20of%20abergele%20road

159 Tir i'r de o Ffordd Abergele, Llanddulas

159%20south%20of%20abergele%20road

160 Cam Pedwar, Cae'r Llynen, oddi ar Narrow Lane, Cyffordd Llandudno

160%20phase%20four%2c%20cae'r%20llynen

161 Tir yn ffinio ag Eldon Drive, Abergele

161%20land%20bordering%20eldon%20drive

(10)162 Fferm Bryn Rhodyn, Hen Golwyn

162%20bryn%20rhodyn%20farm

164 I'r dwyrain i Ffordd y Cymry Brenhinol, Cyffordd Llandudno

164%20east%20of%20the%20royal%20welsh%20way

165 Cae Sling, Penmaenmawr

165%20cae%20sling

166 Tir ger Rhiwlas, Llanddoged

166%20land%20adjoining%20rhiwlas

167 Tir i'r Gorllewin a'r De o'r Ficerdy, Llannefydd, Dinbych

167%20land%20west%20and%20south%20of%20vicarage

168 Tir i'r Dwyrain o'r Rheithordy, Llanfair Talhaiarn

168%20land%20east%20of%20the%20rectory

169 Tir i'r Gogledd Ddwyrain o'r Rheithordy, Llansannan

169%20north%20east%20of%20the%20rectory

170 Tir ar ochr Gogledd Ddwyreiniol Bryn Celyn, Ffordd Hendre, Conwy

170%20north%20east%20of%20bryn%20celyn

(2)171 I'r gorllewin o faes carafanau Maes Dolau, Llanrhos

171%20west%20of%20maes%20dolau%20caravan%20site

(2)172 I'r de o faes carafanau Maes Dolau, Llanrhos

172%20south%20of%20maes%20dolau%20caravan%20site

(3)173 Fferm Tyn y Coed, Llanrhos

173%20tyn%20y%20coed%20farm

(1)174 Gorllewin o Lôn Bryn Maelgwyn

174%20west%20of%20bryn%20maelgwyn%20lane

(1)175 I'r dwyrain o Ty Derwen, Betws Yn Rhos

175%20east%20of%20ty%20derwen

176 Planhigfa Pabo, Llangwstenin, Cyffordd Llandudno

176%20pabo%20nurseries

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig