Ymgynghoriadau

Asedau Hanesyddol o Ddiddordeb Lleol Arbennig

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Cynllun Datblygu Lleol Newydd

Dogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol

Cynllun Datblygu Lleol i'w Archwilio Diwygiedig

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
conwy