Cyfarwyddiadau

Gallwch ddefnyddio'r system ymgynghori ar-lein i ddarllen dogfennau a gyhoeddir gan y cyngor ac i naill ai wneud sylwadau yn ystod ymgynghoriad cyhoeddus neu weld sylwadau a wnaed gan eraill ar opsiwn, mater neu bolisi safle penodol.


Cofrestru, Mewngofnodi neu Ofyn am Gyfrinair Newydd

Defnyddiwch y dolenni yn y bar diogelwch sy'n rhedeg ar draws brig y wefan hon. Mae ganddo gefndir du ac mae'r dolenni mewn gwyn yn y gornel dde uchaf.

Dim ond os ydych am wneud sylwadau y mae angen i chi gofrestru a mewngofnodi, gallwch weld sylwadau a wnaed heb gofrestru na mewngofnodi.


Rydw i wedi anghofio fy nghyfrinair

Defnyddiwch y ffurflen anghofio cyfrinair y mae dolen iddi ar y ffurflen gofrestru. Rhowch y cyfeiriad e-bost y gwnaethoch gofrestru ag ef, yna gwiriwch eich mewnflwch am gyfarwyddiadau pellach. Os nad ydych yn derbyn e-bost gwiriwch eich ffolder sbam ond os nad oes gennym gofnod ohonoch ni fyddwn yn anfon e-bost atoch.


Gwneud sylwadau

Bydd dogfennau cyfredol sy'n agored i ymgynghoriad cyhoeddus yn cael eu rhestru ar yr hafan. Dewiswch un o'r dogfennau ac yna o'r dudalen gynnwys, cliciwch ar y bennod, safle, mater neu bolisi y mae gennych ddiddordeb ynddo.

I wneud sylwadau, cliciwch ar yr eicon pin   gerllaw’r mater safle neu bolisi y mae gennych ddiddordeb ynddo a llennwch y ffurflen sylwadau ar-lein.


Gweld sylwadau

Gallwch weld sylwadau a wnaed heb gofrestru na mewngofnodi.

Dewiswch un o’r dogfennau o hafan y Cynllun Lleol ac yna o’r dudalen gynnwys, cliciwch ar y bennod, safle, mater neu bolisi y mae gennych ddiddordeb ynddo.

I weld sylwadau, cliciwch ar yr eicon chwyddwydr   gerllaw’r wefan, y mater neu’r polisi y mae gennych ddiddordeb ynddo a bydd crynodeb o’r holl sylwadau a gyhoeddwyd yn cael eu rhestru.

Dangosir nifer y sylwadau mewn cromfachau wrth ymyl yr eiconau. Sylwch fod sylwadau a dderbynnir yn cael eu prosesu gan staff gweinyddol cyn eu cyhoeddi felly ni fydd sylwadau sydd newydd eu postio yn ymddangos yma ar unwaith.


Gweld Mapiau

Lle mae map rhyngweithiol o safle neu faes polisi, bydd eicon glôb   gerllaw’r disgrifiad neu bolisi ar gyfer y wefan. I weld y map, cliciwch ar yr eicon.

 

Cysylltwch â ni

Rhaid llenwi pob maes sydd wedi’i farcio â seren.