55 Tir y tu cefn i Fryn y Môr, Dolwen Road

Yn dangos sylwadau a ffurflenni 1 i 7 o 7

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27559

Derbyniwyd: 31/08/2019

Ymatebydd: Mr Doug Scott

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

No building should be permitted in this area as the few existing roads serving this area are already saturated due to building which has taken place. Doctors surgeries are also oversubscribed.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

Remove site from development plan.

Testun llawn:

No building should be permitted in this area as the few existing roads serving this area are already saturated due to building which has taken place. Doctors surgeries are also oversubscribed.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27613

Derbyniwyd: 05/09/2019

Ymatebydd: Mr Huw Owen

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

The increase in traffic on such a narrow lane. Access to the site. This area is over developed. Usual comments about strain on public services obviously apply. This area is over developed and the community is slowly being strangled.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

Remove from plan

Testun llawn:

The increase in traffic on such a narrow lane. Access to the site. This area is over developed. Usual comments about strain on public services obviously apply. This area is over developed and the community is slowly being strangled.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27727

Derbyniwyd: 16/09/2019

Ymatebydd: Miss Jo Hughes

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd and Dolwen Rd these roads are too narrow with a limited pavement along Dolwen Rd. There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

no development

Testun llawn:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd and Dolwen Rd these roads are too narrow with a limited pavement along Dolwen Rd. There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27766

Derbyniwyd: 17/09/2019

Ymatebydd: Mrs June Ryan

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

The land is outside of the settlement boundary and in open countryside. There wil be an adverse effect on wild life and the health and well being of the residents of Old Colwyn, with the destruction of hedgerows, trees and footpaths. There is already an acute lack of amenity space in Colwyn. The infrastructure is not in place all existing roads are unsuitable for any increase in traffic. Old Colwyn is already over developed.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

No further development in Old Colwyn

Testun llawn:

The land is outside of the settlement boundary and in open countryside. There wil be an adverse effect on wild life and the health and well being of the residents of Old Colwyn, with the destruction of hedgerows, trees and footpaths. There is already an acute lack of amenity space in Colwyn. The infrastructure is not in place all existing roads are unsuitable for any increase in traffic. Old Colwyn is already over developed.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27788

Derbyniwyd: 18/09/2019

Ymatebydd: george ryan

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

Infrastructure cannot sustain existing community.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

Remove from plan.

Testun llawn:

Infrastructure cannot sustain existing community.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27855

Derbyniwyd: 18/09/2019

Ymatebydd: Judith Griffith

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

Tynnu'r safle oddi wrth y cynllun datblygu

Testun llawn:

Rwyf yn gwrthwynebu'n gryf adeiladu ar y safle yma. Bydd adeiladu tai yma yn gael effaith erchyll ar y cefn gwlad, y safleodd gwyrdd a'r bywyd gwyllt sydd yno ac o'i gwmpas. Yn waeth na hynny, nid yw'r priffyrdd o gwmpas y safle yn medru ymdopi hefo'r nifer enfawr o draffig sydd ar y lonydd yma rwan, a mi fydd adeiladu'r tai yma yn adio nifer enfawr o geir i'r lonydd yma. Mae'r traffig ar Lon Llaneilian wedi cynyddu'n fawr ers i'r stad diweddaraf gael ei adael ar Lon Dolwen a mae'r lon yn brysur iawn. Mae arwyneb y lon wedi gwaethygu hefyd ers yr adeiladu yma a bysa adeiladu mwy o dai ar y lon yma yn gwaethygu'r sefyllfa traffig a dirywio'r lon ymhellach - dydi arwyneb y lon yma ddim yn medru gwrthsefyll y traffig sydd yn teithio arno rwan. Does dim lle yn y meddygfa lleol na'r ysgolion lleol i fwy o drigolion yn yr ardal yma, a does dim warant bysa unrhyw meddygfa newydd yn denu doctoriad i'r ardal, yn enwedig wrth wybod yr anhawster recriwtio sydd gan y meddygfa yma yn barod (a'r ffaith fod y meddygfa arall yma wedi cau!) Mae yna hefyd wastad problem efo llifogydd ar Lon Llanelian pan mae'n bwrw yn ystod y hydref/gaeaf ac ers adeiladu'r tai diweddaraf ar Lon Dolwen, mae hwn wedi gwaethygu. Mae adeiladu mwy o dai yn mynd i gael effaith ar charffosiaeth a'r system ddraenio a'r llifogydd hyn. Yn olaf, teimlaf yn gryf fod adeiladu unrhyw dai newydd yn yr ardal yn mynd i gael effaith negyddol ar ein iaith Gymraeg a'n diwylliant. Does dim byd yn atal pobol o tua allan i'r ardal (neu tu allan i Gymru) prynu'r tai yma a chymudo i'w gwaith yn rhywle arall, neu ymddeol i fyw yma o ardal arall. Mae Cymraeg yn iaith lleiafrif Hen Golwyn yn barod - does dim eisiau gwanhau'r iaith yn bellach drwy adeiladu tai a fydd ar gael i bobol tu allan i'r ardal yma.

Gwrthwynebu

Cofrestr o Safleoedd Ymgeisiol

ID sylw: 27866

Derbyniwyd: 18/09/2019

Ymatebydd: Rhys Griffith

Crynodeb o'r Gynrychiolaeth:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.

Newid wedi’i awgrymu gan ymatebydd:

Tynnu'r safle oddi wrth y cynllun datblygu

Testun llawn:

Rwyf yn gwrthwynebu'n gryf adeiladu ar y safle yma. Bydd adeiladu tai yma yn gael effaith erchyll ar y cefn gwlad, y safleodd gwyrdd a'r bywyd gwyllt sydd yno ac o'i gwmpas. Yn waeth na hynny, nid yw'r priffyrdd o gwmpas y safle yn medru ymdopi hefo'r nifer enfawr o draffig sydd ar y lonydd yma rwan, a mi fydd adeiladu'r tai yma yn adio nifer enfawr o geir i'r lonydd yma. Mae'r traffig ar Lon Llaneilian wedi cynyddu'n fawr ers i'r stad diweddaraf gael ei adael ar Lon Dolwen a mae'r lon yn brysur iawn. Mae arwyneb y lon wedi gwaethygu hefyd ers yr adeiladu yma a bysa adeiladu mwy o dai ar y lon yma yn gwaethygu'r sefyllfa traffig a dirywio'r lon ymhellach - dydi arwyneb y lon yma ddim yn medru gwrthsefyll y traffig sydd yn teithio arno rwan. Does dim lle yn y meddygfa lleol na'r ysgolion lleol i fwy o drigolion yn yr ardal yma, a does dim warant bysa unrhyw meddygfa newydd yn denu doctoriad i'r ardal, yn enwedig wrth wybod yr anhawster recriwtio sydd gan y meddygfa yma yn barod (a'r ffaith fod y meddygfa arall yma wedi cau!) Mae yna hefyd wastad problem efo llifogydd ar Lon Llanelian pan mae'n bwrw yn ystod y hydref/gaeaf ac ers adeiladu'r tai diweddaraf ar Lon Dolwen, mae hwn wedi gwaethygu. Mae adeiladu mwy o dai yn mynd i gael effaith ar charffosiaeth a'r system ddraenio a'r llifogydd hyn. Yn olaf, teimlaf yn gryf fod adeiladu unrhyw dai newydd yn yr ardal yn mynd i gael effaith negyddol ar ein iaith Gymraeg a'n diwylliant. Does dim byd yn atal pobol o tua allan i'r ardal (neu tu allan i Gymru) prynu'r tai yma a chymudo i'w gwaith yn rhywle arall, neu ymddeol i fyw yma o ardal arall. Mae Cymraeg yn iaith lleiafrif Hen Golwyn yn barod - does dim eisiau gwanhau'r iaith yn bellach drwy adeiladu tai a fydd ar gael i bobol tu allan i'r ardal yma.