2.76 The Strategic Policies for Conwy

Showing comments and forms 1 to 5 of 5

Comment

Preferred Strategy

Representation ID: 27498

Received: 15/08/2019

Respondent: Ms Jayne Neal

Representation Summary:

The documents states that all aspects of the strategic policies must be taken into account within these proposed housing developments.

A lot of partnership work with the Town Council and residents must take place to ensure that developments in the village meet all these requirements.

Full text:

See attached document.

Attachments:


Our response:

Noted. Sustainable development is a key strategic policy of the RLDP.

Support

Preferred Strategy

Representation ID: 28218

Received: 16/09/2019

Respondent: Liberty Properties

Representation Summary:

Agree the strategic policies must focus on not only sustainable but deliverable sites.

Full text:

See attached document.

Attachments:


Our response:

Noted.

Comment

Preferred Strategy

Representation ID: 28273

Received: 30/09/2019

Respondent: Mr D J Finch

Representation Summary:

The policies all sound excellent, however, no indication is given of levels of priority or enforcement. Many contradictory actions seem to occur within a guideline of sustainability/green infrastructure i.e. mature trees felled for road widening/building not replanted.
Road repairs - large vehicles used to lead single lane traffic, why not electric bicycles or hybrids?
Large build up of waiting vehicles at recycling centres, no apparent use of reclaimed building materials i.e. cut/faced stone.
Why no depot for mature tree butts to facilitate planking rather than ringing for firewood?

Full text:

See attached document.

Attachments:


Our response:

Noted.

Comment

Preferred Strategy

Representation ID: 28274

Received: 30/09/2019

Respondent: Mr D J Finch

Representation Summary:

Not aware of any policy or requirement for new housing or other building to include sustainable heating sources i.e. solar or ground source. Concentration only on current building regs regarding u.values. Similarly a complete separation of housing and employment (office/workspace) development rather than consideration of joint/multi-use building i.e. accommodation over workspace, less building land, heating and sanitary appliance, less travel and hence emission, 24 hour use of the building and so on.

Full text:

See attached document.

Attachments:


Our response:

Noted.

Object

Preferred Strategy

Representation ID: 29214

Received: 20/09/2019

Respondent: Mrs Lowri Keddie

Representation Summary:

Mae llifogydd yn ffactor real a pheryglus yn ein sir. Gall godi nifer fawr o dai newydd dim ond gwneud y sefyllfa yma yn waeth.
Mae gennyf bryder ar beth yw strategaeth Conwy i atgyfuerthu sefydliadau sy'n cefnogi cymmuned megis a syrjeri doctor. Mewnbwn aruthrol o fobol.
Ble mae dogfennaeth a thystiolaeth Cyngor Conwy i brofi fod y cynllun yma yn gwarchod ac yn hyrwyddo yr iaith Cymreag?

Full text:

Gweler y ddogfen sydd ynghlwm.

Attachments:


Our response:

Heb ei dderbyn. Os nodir bod angen capasiti gofal sylfaenol ychwanegol yn yr ardal, gall y broses gynllunio ddarparu tir i gefnogi'r angen hwn lle bo gofyn. Mater i'r Bwrdd Iechyd wrth drafod ac ymgynghori gyda meddygon teulu lleol yw penderfynu fformat darpariaeth a datrys unrhyw faterion staffio. Mae'r Gymraeg yn ystyriaeth berthnasol wrth gynllunio ac wrth benderfynu ar geisiadau cynllunio ac mae Asesiad o'r Effaith ar yr Iaith Gymraeg yn rhan allweddol o sail dystiolaeth y CDLl newydd a fydd yn sicrhau bod y CDLl newydd yn cael yr effeithiau niweidiol lleiaf posib' ar y Gymraeg ac sy'n ceisio gwneud y mwyaf o gyfleoedd i annog defnydd o'r Gymraeg, trwy ddulliau fel tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol a darparu cyflogaeth.