93 Land adjoining Dolwen Road (Site 2), Old Colwyn

Showing comments and forms 1 to 9 of 9

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27553

Received: 31/08/2019

Respondent: Mr Doug Scott

Representation Summary:

No building should be permitted in this area as the few existing roads serving this area are already saturated due to building which has taken place. Doctors surgeries are also oversubscribed.

Change suggested by respondent:

Remove site from development plan.

Full text:

No building should be permitted in this area as the few existing roads serving this area are already saturated due to building which has taken place. Doctors surgeries are also oversubscribed.


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27619

Received: 05/09/2019

Respondent: Mr Huw Owen

Representation Summary:

This is an extension to Bryn Y Mor which frankly should never been allowed .This is far outside a defined settlement boundary increases in traffic joining a narrow unsuitable road. Usual arguments about the inability of local services to cope apply. Adverse affect on our community

Change suggested by respondent:

Remove

Full text:

This is an extension to Bryn Y Mor which frankly should never been allowed .This is far outside a defined settlement boundary increases in traffic joining a narrow unsuitable road. Usual arguments about the inability of local services to cope apply. Adverse affect on our community


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27724

Received: 16/09/2019

Respondent: Miss Jo Hughes

Representation Summary:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd and Dolwen Rd these roads are too narrow with a limited pavement along Dolwen Rd. There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.

Change suggested by respondent:

no development

Full text:

The development would

Increase traffic on Llanelian Rd and Dolwen Rd these roads are too narrow with a limited pavement along Dolwen Rd. There is insufficient parking at Colwyn Bay football ground and during home games football supporters park on both sides of the road reducing this to a single line of traffic.

Place a burden on services, schools are facing funding cuts and Betsi Cadwaladr is struggling to recruit GPs to area.

Increase traffic on the marine roundabout

Impact local wildlife - hedge rows and green open spaces.


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27774

Received: 17/09/2019

Respondent: Mrs June Ryan

Representation Summary:

The land is outside of the settlement boundary and in open countryside. There will be an adverse effect on wild life and the health and well being of the residents of Old Colwyn, with the destruction of hedgerows, trees and footpaths. There is already an acute lack of amenity space in Colwyn. The infrastructure is not in place, all existing roads are unsuitable for any increase in traffic. Old Colwyn is already over developed.

Change suggested by respondent:

No further development in Old Colwyn

Full text:

The land is outside of the settlement boundary and in open countryside. There will be an adverse effect on wild life and the health and well being of the residents of Old Colwyn, with the destruction of hedgerows, trees and footpaths. There is already an acute lack of amenity space in Colwyn. The infrastructure is not in place, all existing roads are unsuitable for any increase in traffic. Old Colwyn is already over developed.


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27807

Received: 18/09/2019

Respondent: george ryan

Representation Summary:

Infrastructure totally inadequate.

Change suggested by respondent:

Remove from LDP.

Full text:

Infrastructure totally inadequate.


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27856

Received: 18/09/2019

Respondent: Mr Eric Mawson

Representation Summary:

Same comments as other Old Colwyn sites

Change suggested by respondent:

No development to be allowed

Full text:

Same comments as other Old Colwyn sites


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27859

Received: 18/09/2019

Respondent: Judith Griffith

Representation Summary:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.


Change suggested by respondent:

Tynnu'r safle oddi wrth y cynllun datblygu

Full text:

Rwyf yn gwrthwynebu'n gryf adeiladu ar y safle yma. Bydd adeiladu tai yma yn gael effaith erchyll ar y cefn gwlad, y safleodd gwyrdd a'r bywyd gwyllt sydd yno ac o'i gwmpas. Yn waeth na hynny, nid yw'r priffyrdd o gwmpas y safle yn medru ymdopi hefo'r nifer enfawr o draffig sydd ar y lonydd yma rwan, a mi fydd adeiladu'r tai yma yn adio nifer enfawr o geir i'r lonydd yma. Mae'r traffig ar Lon Llaneilian wedi cynyddu'n fawr ers i'r stad diweddaraf gael ei adael ar Lon Dolwen a mae'r lon yn brysur iawn. Mae arwyneb y lon wedi gwaethygu hefyd ers yr adeiladu yma a bysa adeiladu mwy o dai ar y lon yma yn gwaethygu'r sefyllfa traffig a dirywio'r lon ymhellach - dydi arwyneb y lon yma ddim yn medru gwrthsefyll y traffig sydd yn teithio arno rwan. Does dim lle yn y meddygfa lleol na'r ysgolion lleol i fwy o drigolion yn yr ardal yma, a does dim warant bysa unrhyw meddygfa newydd yn denu doctoriad i'r ardal, yn enwedig wrth wybod yr anhawster recriwtio sydd gan y meddygfa yma yn barod (a'r ffaith fod y meddygfa arall yma wedi cau!) Mae yna hefyd wastad problem efo llifogydd ar Lon Llanelian pan mae'n bwrw yn ystod y hydref/gaeaf ac ers adeiladu'r tai diweddaraf ar Lon Dolwen, mae hwn wedi gwaethygu. Mae adeiladu mwy o dai yn mynd i gael effaith ar charffosiaeth a'r system ddraenio a'r llifogydd hyn. Yn olaf, teimlaf yn gryf fod adeiladu unrhyw dai newydd yn yr ardal yn mynd i gael effaith negyddol ar ein iaith Gymraeg a'n diwylliant. Does dim byd yn atal pobol o tua allan i'r ardal (neu tu allan i Gymru) prynu'r tai yma a chymudo i'w gwaith yn rhywle arall, neu ymddeol i fyw yma o ardal arall. Mae Cymraeg yn iaith lleiafrif Hen Golwyn yn barod - does dim eisiau gwanhau'r iaith yn bellach drwy adeiladu tai a fydd ar gael i bobol tu allan i'r ardal yma.


Our response:

Nodwyd. Mae safleoedd ymgeisiol fel hwn wrthi'n cael eu hasesu i weld a ydynt yn addas i'w cynnwys yn y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd. Os caiff ei ddewis, bydd y safle'n ymddangos ar y map cynigion fel dyraniad/y tu mewn i'r ffin anheddiad. Bydd hyn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus pellach yng ngham Archwilio'r CDLl gan y Cyhoedd.

Object

Candidate Site Register

Representation ID: 27869

Received: 18/09/2019

Respondent: Rhys Griffith

Representation Summary:

Gwrthwynebaf adeiladu ar y safle yma oherwydd yr effaith ar ein iaith a'n diwylliant; yr effaith ar ein lonydd; yr effaith ar ein cefn gwlad a'r effaith ar ein hysgolion a'r meddygfa yma.

Change suggested by respondent:

Tynnu'r safle oddi wrth y cynllun datblygu

Full text:

Rwyf yn gwrthwynebu'n gryf adeiladu ar y safle yma. Bydd adeiladu tai yma yn gael effaith erchyll ar y cefn gwlad, y safleodd gwyrdd a'r bywyd gwyllt sydd yno ac o'i gwmpas. Yn waeth na hynny, nid yw'r priffyrdd o gwmpas y safle yn medru ymdopi hefo'r nifer enfawr o draffig sydd ar y lonydd yma rwan, a mi fydd adeiladu'r tai yma yn adio nifer enfawr o geir i'r lonydd yma. Mae'r traffig ar Lon Llaneilian wedi cynyddu'n fawr ers i'r stad diweddaraf gael ei adael ar Lon Dolwen a mae'r lon yn brysur iawn. Mae arwyneb y lon wedi gwaethygu hefyd ers yr adeiladu yma a bysa adeiladu mwy o dai ar y lon yma yn gwaethygu'r sefyllfa traffig a dirywio'r lon ymhellach - dydi arwyneb y lon yma ddim yn medru gwrthsefyll y traffig sydd yn teithio arno rwan. Does dim lle yn y meddygfa lleol na'r ysgolion lleol i fwy o drigolion yn yr ardal yma, a does dim warant bysa unrhyw meddygfa newydd yn denu doctoriad i'r ardal, yn enwedig wrth wybod yr anhawster recriwtio sydd gan y meddygfa yma yn barod (a'r ffaith fod y meddygfa arall yma wedi cau!) Mae yna hefyd wastad problem efo llifogydd ar Lon Llanelian pan mae'n bwrw yn ystod y hydref/gaeaf ac ers adeiladu'r tai diweddaraf ar Lon Dolwen, mae hwn wedi gwaethygu. Mae adeiladu mwy o dai yn mynd i gael effaith ar charffosiaeth a'r system ddraenio a'r llifogydd hyn. Yn olaf, teimlaf yn gryf fod adeiladu unrhyw dai newydd yn yr ardal yn mynd i gael effaith negyddol ar ein iaith Gymraeg a'n diwylliant. Does dim byd yn atal pobol o tua allan i'r ardal (neu tu allan i Gymru) prynu'r tai yma a chymudo i'w gwaith yn rhywle arall, neu ymddeol i fyw yma o ardal arall. Mae Cymraeg yn iaith lleiafrif Hen Golwyn yn barod - does dim eisiau gwanhau'r iaith yn bellach drwy adeiladu tai a fydd ar gael i bobol tu allan i'r ardal yma.


Our response:

Nodwyd. Mae safleoedd ymgeisiol fel hwn wrthi'n cael eu hasesu i weld a ydynt yn addas i'w cynnwys yn y CDLl i'w Archwilio gan y Cyhoedd. Os caiff ei ddewis, bydd y safle'n ymddangos ar y map cynigion fel dyraniad/y tu mewn i'r ffin anheddiad. Bydd hyn yn destun ymgynghoriad cyhoeddus pellach yng ngham Archwilio'r CDLl gan y Cyhoedd.

Support

Candidate Site Register

Representation ID: 27951

Received: 20/09/2019

Respondent: Cadnant Planning

Representation Summary:

This site should be included as the Strategic Site for Old Colwyn. It is a logical extension to the settlement between residential use and existing employment. The employment uses can be reconfigured and also used as a natural boundary for this settlement.

Full text:

This site should be included as the Strategic Site for Old Colwyn. It is a logical extension to the settlement between residential use and existing employment. The employment uses can be reconfigured and also used as a natural boundary for this settlement.


Our response:

Noted. Candidate sites such as this one are currently being assessed for suitability for inclusion in the Deposit LDP. If selected then the site will appear on the proposals map as an allocation/inside the settlement boundary. This will be subject to further public consultation at Deposit LDP stage.